A Norwegian language description of ranks on board

This post will be in Norwegian - unfortunately. It’s a funny breakdown of the different ranks on board ships today. I have no idea if there are Norwegians coming to this page (blog) but if so, they are in for a little laugh. 


Kaptein er den som er diktator ombord i et skip. Kapteinens ord er lov, såfremt du ikke har økonomiske midler eller andre verdier å forhandle om. Ekte kapteiner kan kjennes igjen ved at de har hår i nesa og generelt god kroppsbehåring, bortsett fra på hodet. De har ikke stor fysisk styrke, da dette ikke kreves fordi de på grunn av sin autoritet får matroser og andre ikke-utdannede muskelhjerner til å gjøre arbeidet for dem. Kapteiner har også andre spesielle superevner som evnen til å sitte musestille over lengre tid, drikke enorme mengder kaffe over lengre tid, samt balansere kaffekoppen og røyken mens de navigerer et skip i enorm bølgehøyde. Kapteiner trenger heller ikke å vaske seg, de bare skifter den hvite skjorten. Lite fysisk aktivitet kombinert med røyking gjør huden til kapteinene sår. Det finnes teorier om at noen sverger til rapsolje mot dette, men det finnes alternativer. Mange skip har ikke kunnet gjøre rede for hvor den brukte motoroljen har tatt veien.


Denne artikkelen er en fare for det siviliserte samfunn!


Med den største forsiktighet overfor forfatteren, erklæres herved denne artikkelen som en fare for samfunnet!!! Du kan redde en hel sivilisasjon ved å skrive den om! Hvis ikke vil den bli bombet for din egen, og andres, sikkerhet!!!!


Kategori: Artikler som må forbedres


STYRMANN: (Nautico Navigare Vindusciculus) Beskrivelse: Meget primitivt dyr i familie med Orangutangen. Ses fortrinnsvis ombord på havgående fartøyer. Kan dog også ses på landjorden; se under vinduskikker.


Levemåte:

Styrmannen liker å oppholde seg så høyt som mulig, da den ikke tåler å oppholde seg i nærheten av andre dyr. Styrmannen er et meget sart dyr, som ikke tåler fysisk arbeide, og hvis han blir utsatt for fysisk anstrengelse, blir han forvandlet til en såkalt utkikk. (Nautico Mobilius Druksutius) Styrmannen tilbringer det meste av sin tid med å titte ut av store glassflater; hva han ser etter, er en av naturens store gåter. Ved mørkets frembrudd får han selskap av ovennevnte utkikk, da styrmannen er ekstremt mørkredd.


Forplantning:

Styrmannen starter sitt liv som styrmannsaspirant. Denne oppstår ved gjæring i boss-spannet, hvor styrmannen kaster brukte kaffefilter. I løpet av 12 uker vil disse kaffefiltrene omdannes til en styrmannsaspirant.


Oppvekst:

Styrmannsaspiranten affordres ca 3 ganger daglig av hovmesteren (Nautico Jamsesus). De voksne styrmenn lærer nå sine aspiranter å stirre tomt ut i luften i flere timer av gangen. Når aspiranten kan stå stille i flere timer uten å foreta seg noe, betraktes han som klar til innleggels e på en Navigasjosskole. På denne skolen skal aspiranten oppholde seg i ca 3 år uten å foreta seg noe som helst. Adferd: Styrmannen er et meget showinistisk dyr, som kun tåler selskap av utkikken. Den kjente engelske zoologen Jack T. Ripper har da heller ikke kunnet fremlegge bevis for noen høyere inteligens hos styrmannen.


Maskinist:

Maskinfolk, også kalt sotengler (på latinsk Dilerium catastophalis), er en merkelig dyreart som lever i mørke skitne og ofte utilgjengelige huler. Det hersker stor uenighet blant forskere om denne rasen kan regnes som Homo Sapies (det fornuftige menneske), og det er derfor svært nærliggende å tro at de lever på et av menneskets forlengst tilbakelagte stadium.


Rase:

Maskinfolket er lett å skille ut ifra andre apelignende skapninger på grunn av sitt karakteristiske utseende. Lave panner, lange røde neser, store ører og fårete ansikt uttrykker de mest iøynefallende særtrekk. Huden er gustengul med en skittengrå pels, og de er nesten alltid iført en meget smussete shorts med en enda mer smussete twistdott dyttet ned i baklommen. På bakbeina har de dessuten noe som kalles for ”maskinsko” på fagspråket, et uhyre merkelig fottøy av en ubestemmelig opprinnelse.

Det ser i det hele tatt ut som om maskinfolkene er avhengige av å ha skitt og smuss rundt seg, og det hører til sjeldenhetene å påtreffe en ren maskinmann. At det kan forekomme er imidlertid bevist av den kjente arkeologen P.Eke-Nese, som lå skjult i seks måneder og studerte dyrearten og dens levesett.

De eneste former for hjelpemidler maskinfolkene bruker, er så vidt vi vet, storslegge, lommelykt og den før nevnte twistdotten. Bruksspekteret for disse redskapene vet man i grunnen lite om, da de hovedsakelig benyttes nede i oppholdshulene. Sleggesvingende maskinfolk har imidlertid observert i ferd med å utbedre hulene sine, mens lommelyktene trolig er den eneste form for opplysning som forekommer blant dem.


Liv:

Vi har i det hele tatt bare et vagt kjennskap til hva som foregår dypt der nede hvor maskinfolkene tilbringer mesteparten av sitt liv, og det er flere grunner til vårt sviktende kunnskap på dette området. Det er en nesten umenneskelig påkjenning å oppholde seg nede i disse hulene. Bare få vitenskapsmenn har klart å oppholde seg der i mer enn et par minutter av gangen, og de har vært svært medtatte når de har kommet opp igjen. Dertil kommer den øredøvende larmen som er nede i hulene deres. Bare den er nok til å holde et hvert fornuftig menneske vekk fra nedgangene. Muligens liker maskinfolkene den infernalske støyen fordi den gir dem en viss form for beskyttelse mot naturlige fiender og inntrengere.


Maskinfolkene har bare to armer, men kunne hatt godt bruk for tre; en til å holde storslegga, en til å holde lommelykten og en til å klø seg i hodet med. Det syntes som om denne hodekløingen er en av dyreartens yndlingsbeskjeftigelser, og samtidig med den praktiserer de en underlig form for hoderysting og utstøter merkelige sukk og stønn. Sannsynligvis kommuniserer de seg imellom med en låt som best kan gjengis som; NEINÅSKJØNNERJEGINGENTINGCHIEFEN


Dyrearten lever i små samfunn med en leder. Det kan av og til forekomme at 2-3 voksne dyr fungerer som en slags underledere. Når maskinfolkene kommer opp fra oppholdsstedene sine for å spise eller drikke, flokker de seg rundt hovedlederen og plaprer i vei den forannevnte låten. Umiddelbart etterpå starter de opp med denne merkelige hodekløingen og ristingen samtidig som de sukker og stønner noe aldeles forferdelig. Hva dette skal være godt for vet vi ikke, og man har dessverre altfor utilstrekkelig vitenskapelige fakta om dette til å kunne gi noen akseptabel forklaring på fenomenet. En teori går imidlertid ut på at de på denne måten avreagerer etter det voldsomme rabalderet nede i hulene.


Hvordan paringen mellom maskinfolkene foregår, er fortsatt en uløst gåte. Det mest sannsynlige er at det foregår nede i hulene, men dette har aldri vært iakttatt, da det er uhyre sjeldent å påtreffe hunndyr av arten (det har kun vært observert noen få eksemplarer), må man gå ut fra at det blant maskinfolkene praktiseres polyandri, dvs. mange hanndyr lever sammen med en hunn. Skulle man oppsummere hva man vet om dyrearten ”maskinfolk”, må man presisere at alt bygger på hypoteser og antagelse, mens svært lite er konkret fakta. Imidlertid foreligger det forhåpentligvis snart ytterliggere opplysninger om denne eksepsjonelt interessante arten. Det forskes fortsatt intenst på området og med vår tids moderne hjelpemidler vil nok resultatene komme.


Båt

Informasjonen som prostitueres i denne artikkelen er farlig. Ikke prøv dette hjemme, barn – gå heller over til naboen.


Båt plasert hvor den hører hjemme.


Mann som ville rømme til sjøs fra familien, men som ble inhentet av familien og slått med åre. De fleste båter flyter, men ikke Titanic. Når du skal ut på fjorden er det noe enkle ting du bør huske på siden det er ikke alltid er like lett på bøljan blå: Kom kjørende i en penisforlenger. Da får du vist frem din rikdom Bruk masse Sminke. Det er lov å legge på flere lag siden det kan renne bort i varmen. Finn en fart hvor båten lager mest mulig bølger. Da ser folk på deg og begynner og vinke med armene. Da kan du bare vinke igjen. Ta med masse blonde damer på tur. Da tror de at de er noe. Ha med alt for mye champagne. Da har du noe å skryte av når du kommer på brygga. Ikke tenk på vikepliktregelen. De andre flytter seg sikkert, hvis de ikke skulle gjøre det er det bare å kjøre på dem å stikke av. Hvis de ringer og er forbannet etterpå kan du bare si at du ikke så dem siden de hadde så liten båt at den ikke syntes på radaren. Drikk deg dritings. Da har du noe og skylde på hvis noe går galt. På veien hjem er det bare og vise hvem som er sjefen i rundkjøringer og lyskryss. Kjør alltid på rødt lys og når du skal inn i rundkjøringer må du ikke stoppe opp å se etter andre bilister. Og sist, men ikke minst Ring etter redningsskøyte å si at du har grunnstøtt, å når de kommer be dem ombord på Champagne og heimbrent Når de er nok fulle tar du å kaster skipperen ned i salongen ombord i derres båt. Går ned i maskinrommet HINT LUKE PÅ DEKK. Starter alle motorene med knappen det står start å kjører avgårde. Skulle imidlertid skipperen våkne slår du han i bakhodet med ei champagne flaske. 


Kategorier: Farlige artiklerTransport
© CaptainsVoyage.com : 2005 - 2021